Z różnego rodzaju mat dezynfekcyjnych korzysta się dzisiaj czeto, bo ludzie korzystają z możliwości, jeżeli już wyłącznie mogą się w jakimś stopniu zabezpieczyć przed zarazkami czy bakteriami. Bez wątpienia takich mat używa się głównie w określonych miejscach, tam, gdzie jest to konieczne. Takimi miejscami są przykładowo ogrody zoologiczne czy rezerwaty, gdzie maty do dezynfekcji obuwia wykorzystuje się po to, aby nie narażać zwierząt na wpływ szkodliwych zarazków i ażeby jednocześnie nie roznosić ich, o ile jakieś zwierze jest chore.

Podobne środki wykorzystuje się w klinikach weterynaryjnych. Specjalne maty odkażające są zalecane w okresach, kiedy obserwuje się pojawienie się chorobotwórczych zarazków. Takie sytuacje miały miejsce w całości niedawno, kiedy to na fermach drobiu panowała jedna z dziesiątkujących ptactwo chorób. Sposobem na to, aby uniknąć pojawienia się takiej choroby na fermach, było zabezpieczanie kurników i stosowanie mat, które proponuje producent mat dezynfekcyjnych. Bardzo często takie działania ograniczyły pomór zwierząt, a co za tym idzie i straty ich właścicieli. Maty, które służą do odkażania, używa się również w innych okolicznościach. Zawsze korzysta się z nich w laboratoriach i magazynach żywności. Maty tego rodzaju używane są na przejściach granicznych z niektórymi krajami. Po takich matach muszą przejechać auta, które przekraczają dane zdarzenie. W zależności od wykorzystywania i rozmiaru maty odkażające cena jest inna. Zależy on też od tego, kto jest producentem takiej maty.

Dodatkowe informacje: Maty dezynfekcyjne.