Współczesne firmy i przedsiębiorstwa mają dzisiaj sporo sposobności, jeśli chodzi o dysponowanie środkami inwestycyjnymi i współprace z innymi firmami. Formami takiej współpracy może być leasing i faktoring. Ten drugi rodzaj współpracy polega na tym, że jedna strona układu przejmuje na siebie nieprzeterminowane należności kontrahentów i klientów, jakich posiada druga strona.

W ten sposób firma, która wystawia faktury, nie ryzykuje tym, że nie zostaną one zapłacone.
Jednak to jest tylko jedna strona takiej współpracy, bowiem firma faktoringowa nie spłaca tych należności w pełni bezinteresownie, bo to aby jej się po prostu nie opłacało. Od każdej faktury pobiera sobie ona adekwatny, wcześniej ustalony procent. To stanowi jej zarobek. Kiedy zapłaci ona daną fakturę faktorantowi, to przekazuje ja podmiotowi odpowiedniemu i czeka na jej spłatę. Takie układy są opłacalne dla firm, bo opłacają się bardziej niż kredyty bankowe. Żeby nawiązać współpracę z firmą faktoringową, procedury są zdecydowanie łatwiejsze. Nie trzeba tutaj kompletować takiej dokumentacji jak w przypadku kredytu bankowego. To jest zbędne. Usługi faktoringu pozwalają firmom na zatrzymanie pieniędzy w firmie. Bo jeżeli mają one gwarancję, że każda wystawiona faktura zostanie w terminie opłacona, to całkiem przeciwnie mogą one prowadzić politykę finansową. Mogą planować inne lokowanie i przeznaczać posiadane środki na inne cele. Minusem takiego układu jest to, że spłata faktury jest niższa od faktycznej jej wartości. Natomiast jest to wpłata gwarantowana.

Źródło: faktoring.