Dostanie się do policji wymaga przygotowań. Nie można złożyć podania i zostać przyjętym tak po prostu.

Chyba że akurat ktoś stara się o biurową pracę w policji. Wówczas testy do policji nie są organizowane. Od pracowników administracyjnych policji nie wymaga się sprawności fizycznej czy określonych cech psychologicznych. Całkiem inaczej sprawa wygląda, gdy ktoś chce zostać policjantem służby czynnej, takim, który bierze udział w patrolach, pracuje w drogówce lub w wydziałach śledczych. Wobec takich osób wymagania są większe.
Kandydat do pracy w policji musi zdać egzamin z edukacji ogólnej i egzamin sprawnościowy. Praca w policji będzie dla niego możliwa, jeżeli już jeszcze pozytywnie zaliczy testy psychologiczne. Testy wiedzy ogólnej nie są skomplikowane i nie wymagają szerokiej edukacji. W takich testach pojawiają się pytania odnoszące się do historii Polski i polityki. Pojawiają się w nim zagadnienia powiązane z wiedzą o społeczeństwie i funkcjonowaniu państwa. Testy takie zdać ma możliwość każdy, średnio inteligentny człowiek. W przypadku testów sprawnościowych wymagana jest kondycja, bo zadania tutaj tworzy się na czas. Sprawnościowe testy do policji zdaje ta osoba, która wykona wszystkie konieczne zadania i zmieści się w wyznaczonym czasie. O ile kandydat do policji zaliczy właściwie każdy odcinek egzaminów, to najczęściej jest do policji przyjmowany. Deleguje się go tam, gdzie w tym momencie są wakaty. Niekiedy kandydaci sami wybierają sobie jednostkę i o ile w danej jest zapotrzebowanie, to tam się ich zatrudnia. Jeśli nie ma, kierowani są tam, gdzie są wakaty.

Zobacz więcej: egzaminy do policji.