Celem kształcenia jest wyposażenie ucznia w taki zasób wiadomości, który umożliwi mu się odkryć się w otaczającym go świecie. Cele edukacji jest również danie dziecku szans na rozwój jego zainteresowań i umiejętności.

Takie założenia ma każda szkoła muzyczna Poznań. Do niej zwykle uczęszczają dzieci, które z muzyka wiążą swoja przyszłe dni. Niekiedy chęć edukacji w takim miejscu zgłaszają one same, niekiedy trafiają tu za namowa rodziców. Takie namowy zwykle posiadają miejsce wtedy, kiedy rodzić widzi, że dziecko posiada talent muzyczny lub wtedy, gdy takie wątpliwości słyszy on ze strony nauczycieli, którzy uczą dziecko w szkole tradycyjnej.
Dla wielu dzieci taka szkoła gwarantuje szerokie perspektywy. Jeżeli już dziecko w rzeczywistości ma uzdolnienia muzyczne szkoła muzyczna Kurczewski ma możliwość stać się dla niego przepustka do sławy i tego, że będzie ono cenionym i poważanym muzykiem. Jednak w takich sytuacjach same zdolności nie wystarczą. Owszem są konieczne, niemniej jednak nie są one mniej ważne od zaangażowania i trudu, jakie dziecko jest w stanie podjąć, aby na swój sukces zapracować. Jego wkład jest tutaj bardzo ważny. NawetDosłownie najlepsza szkoła muzyczna z tradycjami w Poznaniu nie jest w stanie zmusić dziecko do pogłębiania zainteresowań i szlifowania umiejętności, jeżeli te nie wynikają z jego potrzeb i pragnienia samorealizacji. Dzieci, które pragną się uczyć konkretnych rzeczy, zwykle sporo łatwiej osiągają wyznaczone cele. Takie dzieci starają się, aby być lepszymi i pragną osiągać coraz więcej. Te, które robią to na siłę, prędzej czy w przyszłości odpuszczają i poddają się.

Polecam: szkoła muzyczna Poznań.