Analiza proteomiczna białek to gałąź nauki o genetyce i medycynie, gdzie naukowcy zajmują się badaniem białek, czyli gruntownie tego, jak są utworzone, jakie pełnią funkcje w naszym organizmie oraz czy zachodzą między nimi współzależności i oddziaływania. Proteomika to nauka bardzo dynamiczna i pełna coraz to nowszych ciekawostek, bowiem białka w naszym ciele ciągle się zmieniają, wskutek interakcji z innymi grupami składników oraz wskutek zachodzenia dynamicznych procesów enzymatycznych. Funkcje białek zależą od najróżniejszych rzeczy- na przykład od sekwencji aminokwasów, z których są stworzone i od ichniejszym struktury przestrzennej. Podczas analizy proteonomicznej musi zajść również sekwencjonowanie DNA, żeby można było odczytać kod genetyczny i adekwatnie go przenieść na inne substancje. Do takiego badania używa się już automatyczne maszyny, należycie przenosząc kod DNA na komputery. Jeśli jednakże naukowcy pracują nad nieznanym materiałem genetycznym, bądź preferują opracować jakąś nowoczesną metodę przetwarzania informacji genetycznej, wtedy dopiero stosuje się tradycyjne metody manualne. W tych wszystkich procesach wspomaga nas biologia molekularna, czyli kolekcja treści o procesach biologicznych zachodzących na najniższych poziomach, czyli molekularnych. Celem takich badań jest odkrycie, jak duży wpływ posiadają pojedyncze cząsteczki na funkcjonowanie całego organizmu, czyli przykładowo jaki wpływ posiadają aminokwasy w sekwencji DNA na funkcjonowanie człowieka. Można to wykorzystać np w tym momencie w genetyce, albo w biochemii, do badania oddziaływań, jakie wywierają substancje chemiczne na cząsteczki biologiczne.

Zobacz także: Analizy białek.