Nieraz w radio czy też w telewizji słyszy się  ochronie środowiska. Ten szeroki zagadnienie jest związany między innymi z budownictwem. Energooszczędność to nie tylko gaszenie światła przy wychodzeniu z domu ale i zastosowanie w swoim domu odnawialnych źródeł energii. OZE, czyli odnawialne źródła energii to wiatr, słońce, biomasy, biopaliwa. Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach tym bardziej na prawdę ważna, gdyż coraz mniejsza jest świadomość ludzkości na ten zagadnienie. Kobiety i mężczyźni nie zdają sobie w pewnych sytuacjach sprawy z konsekwencji, jakie mogą nastąpić, kiedy zaniedbamy i zanieczyścimy nasze środowisko. Na prawdę ważna jest np gospodarka odpadami. Już dzieci w szkole podstawowej uczy się, żeby segregować śmieci. W temacie energooszczędność także można coś poradzić, np w jaki sposób oszczędzać wodę? To smutne, że w naszym państwie dostęp do słodkiej wody, która mogłaby się nadawać do picia wprost z kranu jest coraz mniej. Posiadamy bardzo niezbyt duże zasoby wody pitnej. A czy ktoś słyszał o eko jeździe? To nic innego jak taki metodę prowadzenia samochodu, który ma na celu zmniejszenie zużycia paliwa a co za tym idzie kosztów utrzymania samochodu. A dodatkowo – redukuje to emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W jaki sposób widać, ochrona środowiska jest szalenie ważna w teraźniejszych czasach. Użyteczność energetyczna jest do osiągnięcia dla każdego, wystarczy tylko chcieć. Więcej na zagadnienie sposobności oszczędzania energii można odnaleźć na licznych portalach internetowych poświęconych tematowi: użyteczność energetyczna , a dodatkowo ochrona środowiska.

Więcej informacji:  rozwój zrównoważony.